Zgłoszenie naprawy w serwisie
Regulamin
Pomoc techniczna ARISTO Pomoc techniczna ASUS Pomoc techniczna Gsmart Pomoc techniczna Mio
Cennik napraw notebooków Praca Polityka prywatności
Pomoc techniczna MIO Sterowniki ASUS Sterowniki ARISTO
Dane kontaktowe
 
Status naprawy
Nowości
Serwis smartfonów

Od 1.12.2011 prowadzimy
serwis...


Nowe ceny matryc LCD

Nowe ceny
zamienników LCD.


Sprzedaż części

Wprowadzamy sprzedaż części
ARISTO i...


Nowa cena przesyłki

Wprowadzamy nową cenę
wysyłki sprzętu...

Oferta specjalna
Serwis gsmart

Serwis telefonów
GSmart


Nowe ceny regeneracji baterii

Nowe ceny regeneracji
baterii


Oryginalne części

Oryginalne części do ARISTO
i ASUS


Regeneracja baterii do notebooków

Nowe ceny regeneracji
baterii

Sterowniki
Poleć stronę

Szczegółowa procedura obsługi serwisowej gwarancyjnej

1. Zgłoszenie od klienta.
Sprzęt może zostać dostarczony do CSN ORIKA osobiście
w godzinach 9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku przy ul. Kościerzyńskiej 10 (boczna ul. Kwidzyńskiej) we Wrocławiu.
Pozostali użytkownicy wypełniają zgłoszenie RMA.

2. Wypełnienie zgłoszenia w celu uzyskania numeru RMA.
Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszenia serwisowego on-line znajdującego się poniżej na tej na stronie.
Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia serwisowego od klienta, CSN ORIKA odsyła potwierdzone zgłoszenie z nadanym numerem RMA.

Jeżeli zgłaszany problem kwalifikuje się do naprawy przez telefon, pracownik CSN ORIKA skontaktuje się z klientem w celu wyjaśnienia problemu i podjęcia kroków zmierzających do jego usunięcia.

4. Warunki wysyłki sprzętu do serwisu.
Wysyłka jest możliwa tylko po otrzymaniu numeru zgłoszenia serwisowego RMA. Numer RMA ważny jest przez okres 7 dni. Po otrzymaniu numeru RMA klient zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania sprzętu do wysyłki:
- Sprzęt musi być zapakowany w oryginalnym opakowaniu.
W przypadku braku oryginalnego opakowania, zgodnie z warunkami gwarancji, ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu ponosi klient. Sprzęt zapakowany w sposób całkowicie nieodpowiedzialny może zostać nieodebrany przez CSN ORIKA.
Odesłanie niewłaściwie zapakowanego notebooka następuje w opakowaniu dostarczonym przez CSN ORIKA, a koszty opakowania w wysokości 20 zł netto ponosi klient.
- Opakowanie musi mieć naniesiony w widocznym miejscu nadany numer RMA; przesyłki nieoznaczone nie będą odbierane !
- W przypadku napraw gwarancyjnych wraz ze sprzętem musi być dostarczona karta gwarancyjna i kopia dokumentu zakupu. Brak tych dokumentów uniemożliwia naprawę w ramach gwarancji.
 W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej zależy zgłosić się wczesniej do swojego sprzedawcy.

5. Klient osobiście umawia się na wysyłkę sprzętu z firmą spedycyjną DPD (lub dowolną inną w przypadku sprzętu pogwarancyjnego i nie objętego serwisem "door-to-door" - na swój koszt)
Aktualne kontakty do oddziałów firmy DPD znajdują się na www.dpd.com.pl  Paczka oznaczona numerem RMA jest odbierana przez kuriera. Przesyłka jest transportowana do CSN ORIKA jako przesyłka standardowa. Koszty ubezpieczenia i przesłania paczki do CSN ORIKA we Wrocławiu i z powrotem pokrywa CSN ORIKA. Wszelkie usługi dodatkowe są płatne przez nadawcę.
Paczka nie może być nadana w sobotę, miec wymiarów większych niż 1,4m x 0,6m x 0,6m i nie może być oznaczona etykietą "ostrożnie szkło" pod rygorem nieodebrania przesyłki.

6. Ubezpieczenie przesyłki na czas transportu.
Warunkiem ubezpieczenia przesyłki jest podanie na liście przewozowym wartości przesyłki. Przesyłki są ubezpieczone w oparciu o Umowę ubezpieczenia DPD z firmą ubezpieczeniową. Wypłata odszkodowania następuje zgodnie z ogólnymi zasadami ustalania odszkodowań zawartymi w Kodeksie cywilnym i treścią Umowy ubezpieczenia.
W szczególności:
Art. 824
"Par 1. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody."
"Par. 6 pkt. 7 Umowy ubezpieczenia; Odszkodowanie nie może jednak przekroczyć wartości rzeczy tego samego rodzaju i jakości w miejscu i czasie ich nadania do przewozu, niezależnie od wartości w fakturze czy też wynikającej z deklaracji wartości zamieszczonej na liście przewozowym."

7. Naprawa notebooka w CSN ORIKA.
Po otrzymaniu paczki i sprawdzeniu zawartości sprzęt jest kierowany do naprawy. W razie wątpliwości co do zawartości paczki lub stanu technicznego sprzętu, pracownik CSN ORIKA kontaktuje się z klientem wyjaśniając zaistniałą sytuację.

8. Informacja o wykonanej naprawie, ewentualnych kosztach i terminie wysyłki sprzętu do klienta.
W trakcie naprawy klinet może objerzeć jej aktualny status logując się w oknie "Status naprawy". Login i hasło otrzymuje wraz z numerem RMA. Sprzęt naprawiany w ramach gwarancji jest natychmiast po usunięciu usterki wysyłany do klienta. W przypadku poważniejszych usterek pracownik CSN ORIKA informuje klienta o terminie wykonania naprawy i dostarczenia sprzętu. W przypadku naprawy pogwarancyjnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia informacja o kosztach naprawy podawana jest po diagnozie uszkodzenia, przed podjęciem naprawy. Naprawa pogwarancyjna jest podejmowana po wyrażeniu zgody przez klienta, w przypadku rezygnacji z naprawy pobierana jest kwota za diagnozę uszkodzenia. Nieuzasadnione zgłoszenie lub rezygnacja z naprawy sprzętu pogwarancyjnego powoduje obciążenie klienta kosztem diagnozy w wysokości 50zł netto i kosztami transportu.

9. Dostawa sprzętu do klienta.
Po wykonanej naprawie sprzęt jest natychmiast odsyłany do klienta. Notebooki gwarancyjne są odsyłane zawsze na koszt CSN Orika. W przypadku naprawy pogwarancyjnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia koszty przesyłki są refakturowane i wynoszą 36 zł brutto.

10. Postępowanie przy odbiorze sprzętu od kuriera DPD.
W obecności kuriera, należy otworzyć paczkę i sprawdzić jej zawartość pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku nieprawidłowości należy sporządzić protokół szkody i podpisać list przewozowy dopisując "odebrano z zastrzeżeniami". Powyższe czynności umożliwiają skuteczną procedurę reklamacji i wypłaty odszkodowania. Następnie należy powiadomić CSN ORIKA o zaistniałym fakcie celem wszczęcia procedury reklamacyjnej.

wróć
Zgłoś naprawę on-line Zadźwoń do nas
Kontakt
E-Biuro Obsługi Klienta
Kasia GG 28323999 wyslij maila
Agnieszka GG 28321227 wyslij maila
Paulina GG 31080760 wyslij maila
Adres
Biuro Obsługi Klienta
ORIKA Sp. z o.o.
ul. Kościerzyńska 10
51-416 Wrocław Kontakt Zobacz na mapie